Vytlačiť

V dňoch 23.11. až 25.11. 2018 sa uskutočnil projekt „Spoločne to zvládneme“ s finančnou podporou nášho združenia. Projektu sa zúčastnilo 11 rodín so zrakovo postihnutým dieťaťom alebo s dieťaťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Odbornú garanciu zabezpečovali pedagógovia našej školy a odborní pracovníci z nášho Centra špecialno pedagogického poradenstva a tiež jedna pedagogička a študentka z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas pobytu sme rodinám poskytli pedagogickú a odbornú pomoc pri práci so zrakovo postihnutými žiakmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou. Ukázali sme rodičom ako pracovať so svojimi deťmi, ako sa vyrovnať s ich znevýhodnením a kde a na koho sa obrátiť pri riešení problémov. Rodičia boli s týmto pobytom veľmi spokojní a ocenili našu aktivitu, ocenili možnosť zoznámiť sa s ďalšími rodičmi a nadviazať vzájomné priateľské  kontakty.