Vytlačiť

V mesiaci apríl 2019 sa uskutočnil 19. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v priestorovej orientácii zrakovo postihnutých detí o pohár Viliama Hrabovca. Tento rok súťaž prebiehala v krásnom prostredí Vysokých Tatier na Štrbskom Plese v hoteli Sipox. Deti mali možnosť porovnať svoju šikovnosť so svojimi rovesníkmi a užiť si pobyt na sviežom vysokohorskom vzduchu. Celú súťaž finančne zabezpečilo naše združenie z prostriedkov 2%, ktoré sme počas roka dostali od našich darcov.