Vytlačiť

Vykonávanie verejnej zbierky

000-2019-035803

Žiadateľ- organizátor:

Združenie priateľov Základnej školy internátne pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Námestie Štefana Kluberta 2

054 01 Levoča

IČO: 31949177

Cieľ zbierky:

Podpora výchovy a vzdelávania postihnutých detí a žiakov

Trvanie zbierky: od 4.12.2019 do 18.12.2019

 

Predbežná správa o priebehu verejnej zbierky 000-2019-035803

Žiadateľ- organizátor:

Združenie priateľov Základnej školy internátne pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Námestie Štefana Kluberta 2

054 01 Levoča

IČO: 31949177

Cieľ zbierky:

Podpora výchovy a vzdelávania postihnutých detí a žiakov

Trvanie zbierky: od 4.12.2019 do 18.12.2019

Predbežná správa: od 4.12.2019 do 18.12.2019

Prehľad vykonávania zbierky 

  1. do stacionárnej pokladničky dňa 8.12.2019 v Levoči- hrubý výnos 1 363 ,- €
  2. na osobitný účet SK29 0200 0000 3502 2464 0592 - hrubý výnos 185,- €

 Vypracovala: Ing. Dagmar Gembická- osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky

 

Záverečná správa o priebehu verejnej zbierky 000-2019-035803

Žiadateľ- organizátor:

Združenie priateľov Základnej školy internátne pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Námestie Štefana Kluberta 2

054 01 Levoča

IČO: 31949177 

Trvanie zbierky: od 4.12.2019 do 18.12.2019 

Cieľ zbierky:

Ochrana zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy a podpory práce s deťmi

Čistý výnos zbierky: 1 548,- €  

Čistý výnos bol zároveň aj hrubý výnos a náklady išli z vlastných prostriedkov združenia 

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky:

Výroba časopisov Naše ráno, Za svetlom a Bodka v černotlači a Braillovom písme 1 548,- € 

Vypracovala: Ing. Dagmar Gembická osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky