Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Už niekoľko rokov spolupracujeme so základnou školou Lewenia v ukrajinskom meste Ľvov, ktorá vzdeláva žiakov so zrakovým postihnutím. Po vypuknutí vojny sme ich kontaktovali s otázkou, ako im môžeme pomôcť. Pani riaditeľa sa vyjadrila, že aj ich mesto bolo bombardované a najviac by potrebovali peniaze na zakúpenie zdravotníckeho materiálu a liekov. 

Preto sme sa rozhodli zorganizovať zbierku na pomoc tejto škole. Ďakujeme všetkým, ktorí pomôžu hoci aj malou sumou.

Číslo účtu: SK29 0200 0000 3502 2464 0592

variabilný symbol: 022215

do informácie pre príjemcu prosíme uviesť pomoc Ukrajine.