Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa rozhodli podporiť našu prácu. Prijímame akúkoľvek formu podpory, či už je to vecný dar (hygienické potreby, ošatenie, hračky a pod.), finančný dar, alebo dobrovoľnícka pomoc.

Číslo nášho účtu je SK03 1111 0000 0066 1462 5029, variabilný symbol pre dary bez bližšej špecifikácie je 2911. 

Každoročne nás môžete podporiť tým, že venuje nášmu združeniu 2 % zo svojej dane. Formuláre sú zverejnené nižšie na stránke.

Keď svoj plánovaný nákup uskutočníte cez Dobromat.sk a vyberiete si naše občianske združenie ako príjemcu provízie z vášho nákupu. Pre zjednodušenie prístupu nájdete v pravom hornom rohu našej stránky priamy prístup na stránku dobromatu.

Podporiť nás môžete aj nepriamo a to tým, že si objednáte výrobok z našej chránenej dielne "AjMy - vidíme srdcom", kde zamestnávame 4 zrakovo postihnutých zamestnancov, medzi ktorými sú aj naši bývalí žiaci. O to viac nás to teší, lebo im vieme dať šancu naďalej sa rozvíjať a nájsť si pracovnú životnú náplň. Firmu AjMy, s.r.o. založilo naše občianske združenie a zisk z jej činnosti sa vracia do nášho združenia. Kontakt na firmu nájdete nižšie na stránke.