Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Časopisy

V roku 2019 vychádza už 68-ty ročník časopisov pre nevidiace deti Naše ráno a Za svetlom. Od roku 1995 poverilo Ministerstvo školstva SR ich vydávaním Nadáciu priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči (tá sa v roku 1997 pretransformovala na dnešné združenie). Časopisy bezplatne posielame pre každé zrakovo postihnuté dieťa na Slovensku, ktoré si o to požiada. Je potrebné zaplatiť len poplatok za poštovné a to na 1 rok vopred.

Naše ráno - časopis pre mladších žiakov Vychádza v braillovom písme pre nevidiacich  aj vo zväčšenom černotlačovom písme pre slabozrakých 12-krát ročne. Prináša rozprávky, básničky, rébusy, zaujímavosti zo sveta populárnej hudby, športu, prírody. Súčasťou časopisu je aj kurz angličtiny pre najmenších.
Zodpovedný redaktor: PaedDr. Šarlota Múdra

Za svetlom - časopis pre starších žiakov Vychádza v braillovom písme pre nevidiacich aj vo zväčšenom černotlačovom písme pre slabozrakých 12-krát ročne. Má rubriky určené na oddych, zábavu aj poučenie. V časopise sú uverejňované aj zaujímavé práce detí.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Klaudia Szitáriová

Bodka - zvukový časopis pre žiakov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči v spolupráci so zvukovým štúdiom Slovenskej knižnice Mateja Hrebendu pre nevidiacich v Levoči vychádza
už 15-ty rok. Okrem zaujímavostí zo sveta a domova prináša aj aktuálne rozhovory so žiakmi alebo známymi osobnosťami, ktoré navštívili zrakovo postihnuté deti. Aktuálne číslo v MP3 úprave si môžete vypočuť v odkaze BODKA.
Zodpovedný redaktor: PaedDr. Eva Halásová

Všetky časopisy vychádzajú s podporou Ministerstva školstva SR.