Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

O našom združení

Združenie priateľov Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči bolo založené v roku 1997. Od tých čias podporujeme výchovu a vzdelávanie zrakovo postihnutých detí rôznymi spôsobmi. Pozrite si našu stránku a zistíte, čo všetko robíme.

Do konca apríla 2024 je možnosť požiadať zamestnávateľa o zaslanie 2% dane na náš účet. Potrebné dokumenty si stiahnete z našej stránky. Ďakujeme!

Našim hlavným cieľom je podpora a rozvoj fyzických a psychických hodnôt detí so zdravotným postihnutím, predovšetkým detí nevidiacich, slabozrakých a viacnásobne postihnutých, ale tiež žiakov Spojenej školy internátnej v Levoči.