Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

O našom združení

Združenie priateľov Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči bolo založené v roku 1997. Od tých čias podporujeme výchovu a vzdelávanie zrakovo postihnutých detí rôznymi spôsobmi. Pozrite si našu stránku a zistíte, čo všetko robíme.

Do konca apríla 2020 je možnosť požiadať zamestnávateľa o zaslanie 2% dane na náš účet. Potrebné dokumenty si stiahnete z našej stránky. Ďakujeme!

Naše občianske združenie malo schválené Ministerstvom vnútra SR vykonávanie verejnej zbierky v termíne od 4.12.2019 do 18.12.2019. Registračné číslo zbierky bolo 000-2019-035803. Všetkým, ktorí prispeli ďakujeme!

 Predbežná správa o vykonaní zbierky je umiestnená v záložke Z našej činnosti.