Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vykonávanie verejnej zbierky

000-2019-035803

Žiadateľ- organizátor:

Združenie priateľov Základnej školy internátne pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Námestie Štefana Kluberta 2

054 01 Levoča

IČO: 31949177

Cieľ zbierky:

Podpora výchovy a vzdelávania postihnutých detí a žiakov

Trvanie zbierky: od 4.12.2019 do 18.12.2019

 

Predbežná správa o priebehu verejnej zbierky 000-2019-035803

Žiadateľ- organizátor:

Združenie priateľov Základnej školy internátne pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Námestie Štefana Kluberta 2

054 01 Levoča

IČO: 31949177

Cieľ zbierky:

Podpora výchovy a vzdelávania postihnutých detí a žiakov

Trvanie zbierky: od 4.12.2019 do 18.12.2019

Predbežná správa: od 4.12.2019 do 18.12.2019

Prehľad vykonávania zbierky 

  1. do stacionárnej pokladničky dňa 8.12.2019 v Levoči- hrubý výnos 1 363 ,- €
  2. na osobitný účet SK29 0200 0000 3502 2464 0592 - hrubý výnos 185,- €

 Vypracovala: Ing. Dagmar Gembická- osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky

 

Záverečná správa o priebehu verejnej zbierky 000-2019-035803

Žiadateľ- organizátor:

Združenie priateľov Základnej školy internátne pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Námestie Štefana Kluberta 2

054 01 Levoča

IČO: 31949177 

Trvanie zbierky: od 4.12.2019 do 18.12.2019 

Cieľ zbierky:

Ochrana zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy a podpory práce s deťmi

Čistý výnos zbierky: 1 548,- €  

Čistý výnos bol zároveň aj hrubý výnos a náklady išli z vlastných prostriedkov združenia 

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky:

Výroba časopisov Naše ráno, Za svetlom a Bodka v černotlači a Braillovom písme 1 548,- € 

Vypracovala: Ing. Dagmar Gembická osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky

Všetci žiaci školy sa zúčastnili divadelného predstavenia Perinbaba v Spišskom divadle. Odniesli si odtiaľ veľmi pekné zážitky.

Firma Business Lease a ich zamestnanci sa rozhodli urobiť deťom z našej školy Vianoce plné prekvapení. Na svojom vianočnom večierku koncom novembra rozsvietili stromček plný vianočných prianí. Zamestnanci si priania prečítali a vybrali si prianie dieťaťa, ktoré chcú splniť. Na večierku sa osobne zúčastnila aj naša pani riaditeľka školy PaedDr. Šarlota Múdra, aby priblížila život a túžby našich detí ľuďom , ktorí ich chcú potešiť a obdarovať.

Spolu s deťmi sa tešíme a nevieme sa dočkať, kedy zástupcovia firmy Business Lease prídu do Levoče a deti si pod stromčekom nájdu svoje vytúžené darčeky.

V mene všetkých detí ďakujeme. Nech Vás hreje pri srdci pocit , že ste potešili malú detskú dušičku a viete obdarovať dieťa, ktoré ste nikdy nevideli.

 

V dňoch 23.11. až 25.11. 2018 sa uskutočnil projekt „Spoločne to zvládneme“ s finančnou podporou nášho združenia. Projektu sa zúčastnilo 11 rodín so zrakovo postihnutým dieťaťom alebo s dieťaťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Odbornú garanciu zabezpečovali pedagógovia našej školy a odborní pracovníci z nášho Centra špecialno pedagogického poradenstva a tiež jedna pedagogička a študentka z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas pobytu sme rodinám poskytli pedagogickú a odbornú pomoc pri práci so zrakovo postihnutými žiakmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou. Ukázali sme rodičom ako pracovať so svojimi deťmi, ako sa vyrovnať s ich znevýhodnením a kde a na koho sa obrátiť pri riešení problémov. Rodičia boli s týmto pobytom veľmi spokojní a ocenili našu aktivitu, ocenili možnosť zoznámiť sa s ďalšími rodičmi a nadviazať vzájomné priateľské  kontakty.

V mesiaci október 2018 sa uskutočnil 18. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v sebaobslužných činnostiach zrakovo postihnutých detí. Tento rok súťaž prebiehala v krásnom prostredí v Liptovskej Teplej. Deti mali možnosť porovnať svoje zručnosti so svojimi rovesníkmi z iných škôl a nadviazať nové kamarátstva. Užili si tiež pobyt na čerstvom vzduchu a krásu prírody. Celú súťaž finančne zabezpečilo naše združenie z prostriedkov 2%, ktoré sme počas roka dostali od našich darcov.