Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vďaka finančnej podpore od našim darcov, priateľov nášho združenia, sa snažíme zabezpečiť žiakom našej školy terapie, ktoré sú veľmi dôležite pri ich fyzikom aj duševnom rozvoji. Canisterapia a hipoterapia majú pozitívne sociálne, psychologické a edukačné účinky. Tieto terapie sú veľmi časovo a finančne náročné a preto sú pre mnohé deti, ktoré to potrebujú nedostupné. Žiaci majú terapie zabezpečené počas času stráveného v škole, terapeutka so psíkom chodí za nimi do školy. Ku koníkom cestujeme so žiakmi našim 9 miestnym automobilom. Sme radi, že aj takto vieme pomáhať naším najmenším.