Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V marci 2023 začal pekný projekt, do ktorého sú zapojení žiaci z našej praktickej školy. Ďakujeme terapeutke Irenke z Ateliéru INAK, za  mediačné dopoludnie ,  ktoré bolo zamerané na  vzťahy. Vďaka spoločnej myšlienke, budeme vnímať prácu s hlinou  trochu INAK ako doteraz.

Tieto terapeutické stretnutia sa budú uskutočňovať raz za týždeň až do konca školského roka za finančnej podpory nášho združenia.

 

Vianoce parkujú pred dverami a nám všetkým už dávajú jasne najavo, že je na čase na chvíľu vypnúť motor. 
Preto máme na srdci aj tento rok jednu dôležitú vec. Rozhodli sme sa, že všetky „darčekové“ peniaze opäť venujeme OZ a Spojenej škole internátnej v Levoči – detičkám s rôznym zrakovým, telesným a mentálnym postihnutím. 

Tento krát s 80 darčekmi, ktoré si na vianočné priania napísali deti z Levoče

V spolupráci s Accace Slovensko, našimi partnermi a kolegami, sa nám tieto priania podarilo naplniť a v utorok 20. decembra sme ich deťom bezpečne doručili. Za pomoc s doručením ďakujeme spoločnosti Kuehne + Nagel a generálnemu riaditeľovi Radoslavovi Mikovi. 

https://businesslease.us8.list-manage.com/track/click?u=9e4948ca8a6ecf646c316b419&id=1906ae9823&e=8ab76e42e4

 

Dňa 24.5.2022 sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka vybrali za novými vedomosťami a oddychom do prírody na Podlesok v Slovenskom raji. Mali možnosť pozorovať život včiel v prírodnej ekovčelnici – vidieť kráľovnú i robotnice. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o stavbe tela včiel aj to, že včela medonosná produkuje počas letu elektrostatický náboj, ktorý jej tak pomáha priťahovať peľ na svoje chĺpky. Po tejto náučnej časti zažili opekanie dobrôt na ohnisku. Aj tento výlet finančne zabezpečilo naše združenie.

Výlet na Spišskú Kapitulu a Spišský hrad

Dňa 27.5.2022 zažili žiaci školy výlet plný zážitkov na Spišskú Kapitulu s komentovanou prehliadkou Katedrály sv. Martina aj barokovej Biskupskej záhrady. Vláčikom – Spišiačikom sa presunuli zo Spišskej Kapitule na Spišský hrad, kde získali informácie o histórií, geografickej a biologickej charakteristike miestnej krajiny. Na Spišskom salaši bol výklad zameraný na ľudové tradície, zvyky a kultúru stredného Spiša.

 

20. ročník súťaže v sebaobslužných činnostiach

 

 V dňoch 18.5.2022 až  21.5.2022 sa uskutočnil 20. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v sebaobslužných činnostiach zrakovo postihnutých žiakov. Podujatie sa uskutočnilo na Štrbe v hoteli Sipox. Deti si užili súťaženie v šiestich disciplínach. Odniesli si zážitky nie len zo súťaženia, ale aj z krásnej tatranskej prírody. Zúčastnilo sa 33 súťažiacich z  Levoče, Bratislavy, Prahy, Liberca a Brna. Finančne sme zabezpečili celú akciu- cestovné, ubytovanie, stravu, materiál, rozhodcov  a odmeny do súťaže.