Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vďaka finančnej podpore od našim darcov, priateľov nášho združenia, sa snažíme zabezpečiť žiakom našej školy terapie, ktoré sú veľmi dôležite pri ich fyzikom aj duševnom rozvoji. Canisterapia a hipoterapia majú pozitívne sociálne, psychologické a edukačné účinky. Tieto terapie sú veľmi časovo a finančne náročné a preto sú pre mnohé deti, ktoré to potrebujú nedostupné. Žiaci majú terapie zabezpečené počas času stráveného v škole, terapeutka so psíkom chodí za nimi do školy. Ku koníkom cestujeme so žiakmi našim 9 miestnym automobilom. Sme radi, že aj takto vieme pomáhať naším najmenším. 

V mesiaci september 2023 sa v našej škole uskutočnili športové hry, s finančnou podporou nášho združenia, kde si naši žiaci zmerali svoje športové výkony s rovesníkmi z Bratislavy, z Poľskej republiky a Českej republiky. Napriek veľkej konkurencii sme dokázali získať pekné medailové umiestnenia. Všetci účastníci odchádzali domov spokojní v duchu hesla -  Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa

V letných mesiacoch sme u nás v škole privítali vzácnu návštevu P. Máriu Krahulecovú a pána Ondreja Kreheľa z firmy QuBit Security, s.r.o., ktorí nás už viackrát finančne aj materiálne podporili. Stretnutie bolo plné pozitívnych dojmov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Od 16.10.2023 do 19.10.2023 sa v Levoči v priestoroch našej školy za finančnej podpory združenia uskutočnil 1. ročník festivalu tvorivosti, kde sme chceli prebudiť a podporiť umelecký talent v našich žiakoch a žiakoch z družobných škôl z Českej republiky.Deti pracovali v troch umeleckých tvorivých dielňach pod vedením skúsených pedagógov. Na záver sa účinkujúci predstavili v spoločnom programe.

 

V marci 2023 začal pekný projekt, do ktorého sú zapojení žiaci z našej praktickej školy. Ďakujeme terapeutke Irenke z Ateliéru INAK, za  mediačné dopoludnie ,  ktoré bolo zamerané na  vzťahy. Vďaka spoločnej myšlienke, budeme vnímať prácu s hlinou  trochu INAK ako doteraz.

Tieto terapeutické stretnutia sa budú uskutočňovať raz za týždeň až do konca školského roka za finančnej podpory nášho združenia.