Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Počas celého roka okrem podpory vzdelávania detí v našej škole zabezpečujeme aj rozvoj sebaobslužných činností a snažíme sa, aby deti získali aj praktické zručnosti - pri príprave jednoduchých pokrmov. Deti s pomocou pedagógov varia a pečú v školských kuchynkách. Veľkou odmenou pre nich je to, že môžu skonzumovať, čo si sami pripravili. Tieto aktivity podporujeme zakúpením potrebných potravín.