Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

20. ročník súťaže v sebaobslužných činnostiach

 

 V dňoch 18.5.2022 až  21.5.2022 sa uskutočnil 20. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v sebaobslužných činnostiach zrakovo postihnutých žiakov. Podujatie sa uskutočnilo na Štrbe v hoteli Sipox. Deti si užili súťaženie v šiestich disciplínach. Odniesli si zážitky nie len zo súťaženia, ale aj z krásnej tatranskej prírody. Zúčastnilo sa 33 súťažiacich z  Levoče, Bratislavy, Prahy, Liberca a Brna. Finančne sme zabezpečili celú akciu- cestovné, ubytovanie, stravu, materiál, rozhodcov  a odmeny do súťaže.