Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Koncom septembra sme počas 3 dní pripravili pre rodičov a ich deti zaujímavý program. Rodičia sa dozvedeli ako to funguje v našej SŠI, aké máme organizačné zložky, ako prebieha pomoc  zo strany  CŠPP, aké ponúkame možnosti vzdelávania a tiež rôzne terapie.  Okrem odborných aktivít mali rodičia možnosť absolvovať workshopy individuálne alebo spolu so svojimi deťmi. V čase, keď rodičia boli na prednáškach pre ich deti sme pripravili rôzne didaktické hry, zážitkové vyučovanie a rôzne cvičenia. Všetky aktivity, prednášky a informácie im poskytli pedagogickí a odborní zamestnanci našej školy. Starostlivosť o zrakovo postihnuté deti a deti s narušenou komunikačnou schopnosťou je mimoriadne náročná. Je potrebné, aby sa na nej podieľali rodičia, učitelia i ďalší odborníci. Základnou myšlienkou projektu bol spojenie týchto ľudí s cieľom vytvorenia jednotného úsilia – vytvoriť týmto zdravotne znevýhodneným deťom také prostredie, v ktorom sa budú rozvíjať a napredovať. Akcia sa uskutočnila s finančnou podporou nášho združenia.