Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Žiaci našej školy boli obdarovaní od Mikuláša a bohaté balíčky vyčarili úsmev na ich tvári. Ďakujeme!

 

Obdarované deti

Bodka – zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti

Čo názov Bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách.
B – ako básne
O – ako opatrné dotyky s dospelosťou
D - ako dobrodružné príbehy
K – ako krátke a dlhé rozprávky
A – ako aktuality a zaujímavosti
To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.

Vydáva Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Vyrába Zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Zodpovedná redaktorka: Dr. Eva Halásová

 

Číslo 10 / 2021
https://www.zdruzenie.nevidiaci.sk/images/mp3/2110.mp3  

Číslo 11 / 2021
https://www.zdruzenie.nevidiaci.sk/images/mp3/2111.mp3 

Číslo 12 / 2021
https://www.zdruzenie.nevidiaci.sk/images/mp3/2112.mp3 

V mesiaci apríl 2019 sa uskutočnil 19. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v priestorovej orientácii zrakovo postihnutých detí o pohár Viliama Hrabovca. Tento rok súťaž prebiehala v krásnom prostredí Vysokých Tatier na Štrbskom Plese v hoteli Sipox. Deti mali možnosť porovnať svoju šikovnosť so svojimi rovesníkmi a užiť si pobyt na sviežom vysokohorskom vzduchu. Celú súťaž finančne zabezpečilo naše združenie z prostriedkov 2%, ktoré sme počas roka dostali od našich darcov.

Počas celého roka okrem podpory vzdelávania detí v našej škole zabezpečujeme aj rozvoj sebaobslužných činností a snažíme sa, aby deti získali aj praktické zručnosti - pri príprave jednoduchých pokrmov. Deti s pomocou pedagógov varia a pečú v školských kuchynkách. Veľkou odmenou pre nich je to, že môžu skonzumovať, čo si sami pripravili. Tieto aktivity podporujeme zakúpením potrebných potravín.

V dňoch 23.11. až 25.11. 2018 sa uskutočnil projekt „Spoločne to zvládneme“ s finančnou podporou nášho združenia. Projektu sa zúčastnilo 11 rodín so zrakovo postihnutým dieťaťom alebo s dieťaťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Odbornú garanciu zabezpečovali pedagógovia našej školy a odborní pracovníci z nášho Centra špecialno pedagogického poradenstva a tiež jedna pedagogička a študentka z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas pobytu sme rodinám poskytli pedagogickú a odbornú pomoc pri práci so zrakovo postihnutými žiakmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou. Ukázali sme rodičom ako pracovať so svojimi deťmi, ako sa vyrovnať s ich znevýhodnením a kde a na koho sa obrátiť pri riešení problémov. Rodičia boli s týmto pobytom veľmi spokojní a ocenili našu aktivitu, ocenili možnosť zoznámiť sa s ďalšími rodičmi a nadviazať vzájomné priateľské  kontakty.