Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Audit

Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých je už  niekoľko rokov príjemcom 2 % dane z príjmu. Z tohto dôvodu zákon ukladá uskutočniť v organizácií audit účtovnej uzávierky. Výroky auditora sú  zverejnené v obchodnom vestníku a môžete si ho pozrieť aj na našej stránke.