Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

 

Firma Business Lease a ich zamestnanci sa rozhodli urobiť deťom z našej školy Vianoce plné prekvapení. Na svojom vianočnom večierku koncom novembra rozsvietili stromček plný vianočných prianí. Zamestnanci si priania prečítali a vybrali si prianie dieťaťa, ktoré chcú splniť. Na večierku sa osobne zúčastnila aj naša pani riaditeľka školy PaedDr. Šarlota Múdra, aby priblížila život a túžby našich detí ľuďom , ktorí ich chcú potešiť a obdarovať.

Spolu s deťmi sa tešíme a nevieme sa dočkať, kedy zástupcovia firmy Business Lease prídu do Levoče a deti si pod stromčekom nájdu svoje vytúžené darčeky.

V mene všetkých detí ďakujeme. Nech Vás hreje pri srdci pocit , že ste potešili malú detskú dušičku a viete obdarovať dieťa, ktoré ste nikdy nevideli.

 

V marci 2023 začal pekný projekt, do ktorého sú zapojení žiaci z našej praktickej školy. Ďakujeme terapeutke Irenke z Ateliéru INAK, za  mediačné dopoludnie ,  ktoré bolo zamerané na  vzťahy. Vďaka spoločnej myšlienke, budeme vnímať prácu s hlinou  trochu INAK ako doteraz.

Tieto terapeutické stretnutia sa budú uskutočňovať raz za týždeň za finančnej podpory nášho združenia.

Žiaci našej školy boli obdarovaní od Mikuláša a bohaté balíčky vyčarili úsmev na ich tvári. Ďakujeme! Samozrejme sme Mikulášovi pomohli s darčekmi pre našich najmenších...

V mesiaci október 2018 sa uskutočnil 18. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v sebaobslužných činnostiach zrakovo postihnutých detí. Tento rok súťaž prebiehala v krásnom prostredí v Liptovskej Teplej. Deti mali možnosť porovnať svoje zručnosti so svojimi rovesníkmi z iných škôl a nadviazať nové kamarátstva. Užili si tiež pobyt na čerstvom vzduchu a krásu prírody. Celú súťaž finančne zabezpečilo naše združenie z prostriedkov 2%, ktoré sme počas roka dostali od našich darcov.