Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Od 16.10.2023 do 19.10.2023 sa v Levoči v priestoroch našej školy za finančnej podpory združenia uskutočnil 1. ročník festivalu tvorivosti, kde sme chceli prebudiť a podporiť umelecký talent v našich žiakoch a žiakoch z družobných škôl z Českej republiky.Deti pracovali v troch umeleckých tvorivých dielňach pod vedením skúsených pedagógov. Na záver sa účinkujúci predstavili v spoločnom programe.