Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V termíne od 24.9.2018 do 28.9.2018 sa v Levoči uskutočnili Športové hry zrakovo postihnutých žiakov 2018. Súťaže zrakovo postihnutých žiakov majú už dlhoročnú tradíciu. Tento rok mali možnosť žiaci našej školy v Levoči, porovnať si svoje športové výkony s rovesníkmi zo školy pre zrakovo postihnutých žiakov z Bratislavy a z Poľskej republiky z Owinskej. Súťažilo sa v týchto disciplínach:

  1. Beh na 60 m žiačky
  2. Beh na 150 m žiačky
  3. Beh na 150 m žiaci
  4. Beh na 300 m žiaci
  5. Skok do diaľky
  6. Vrh guľou
  7. Aplikovaný stolný tenis
  8. Kolky
  9. Goalball

Súčasťou športových hier bola aj turistika v Bachledovej doline. Mladí športovci po celotýždňových výkonoch ostali síce unavení, no mnohí potešení zo získaných ocenení . Tí, čo neuspeli tento rok, ostali motivovaní, aby nabudúce oni stáli na stupni víťazov. Športové hry sme uzavreli mottom: „ Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa! Na budúci rok dovidenia.“

Športové hry finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Slovenský paralympijský výbor, Mesto Levoča a Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.